ОУ "Дядо Иван Арабаджията" с. Царацово ще осъществи прием на 1 паралелка в първи клас с целодневна организация на учебния ден.

1 паралелка - 22 ученика

Заявление за прием в 1 клас