Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Заповед № РД-10-95/23.11.2016г.

Покана за провеждане на заседание на обществения съвет

Протокол № 1 от заседание на обществения съвет

Протокол № 2 от заседание на обществения съвет

Протокол № 3 от заседание на обществения съвет и становище на съвета.

Протокол за избор на членове на обществен съвет 2019 - 2022 г.