Уважаеми родители и ученици,

Моля да се запознаете с  инструктаж за ученика за НВО – 7.клас. - виж

Актуалната информация за предстоящите дейности по приема на учениците  ще бъде  публикувана своевременно на сайта на РУО – Пловдив - www.ruobg.com в раздел "Прием"

-------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители и ученици,

На 16 и 18 юни в училището ще се проведе съответно НВО 7 клас по български език и литература и НВО 7 клас по математика. Със заповед на Министъра на образованието и науката тези дни са обявени за неучебни.

-------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че може да видите изпитната работа на Вашето дете от НВО - БЕЛ и НВО - Математика, 4 клас на 09.06.2021 г. от 09.00 - 17.00 часа в СУ "Св. Софроний Врачански", Пловдив.

-------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

На 27 и 28 май от 10.00 часа ще се проведат Национални външни оценявания по български език и литература и математика за 4 клас.
27 и 28 май са учебни дни за всички ученици в ОУ "Дядо Иван Арабаджията".

-------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Съгласно заповед № РД-01-220/08.04.2021 на Министъра на здравеопазването от 12.04.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от начален и прогимназиален етап.

-------------------------------------------------------------------

 

Организация на учебния процес за периода 22.03.2021 г – 31.03.2021 г

Уважаеми родители,

Със Заповед № РД-01-173 от 18.3.2021 г. на министъра на здравеопазването от 22 март до 31 март се прекратяват присъствените учебни занятия.

В този период обучението в училище ще се осъществява в електронна среда по утвърденото в началото на срока седмично разписание.

Обучението от разстояние в електронна среда включва синхронни дистанционни учебни часове, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през MS Teams.

При обучението от разстояние в електронна среда се провежда текущо оценяване и се отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини за целия период, съгласно чл. 61a, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за приобщаващо образование.

Бъдете здрави!

График за провеждане на часовете

 

График за провеждане на часове в ЦДО начален и прогимназиален етап

-------------------------------------------------------------------

Във връзка с Решение № РД -20-36/ 11.03.2021г. на Областен кризисен щаб за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително учениците от 5 до 7 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ  В ЗА ПЕРИОДА от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

 

5 клас
ОРЕС

6 клас
ОРЕС

7 клас
ОРЕС

1

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

2

8.50 – 9.20

8.50 – 9.20

8.50 – 9.20

3

9.40 – 10.10

9.40 – 10.10

9.40 – 10.10

4

10.40 – 11.10

10.40 – 11.10

10.40 – 11.10

5

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

6

12.20 – 12.50

12.20 – 12.50

12.20 – 12.50

7

13.00 – 13.30

13.00 – 13.30

13.00 – 13.30

-------------------------------------------------------------------

През учебната 2021/2022 г. в ОУ "Дядо Иван Арабаджията" ще се приемат ученици в 1-ви клас. Заявления за прием в 1-ви клас можете да подадете в дирекцията на училището. Заявление за за кандидатстване може да изтеглите от тук - изтегли

-------------------------------------------------------------------

От 15.02.2021 г. се възстановяват присъствените учебни заниятия за учениците от 5,6 и 7 клас. Учебните заниятия започват в 8.00 часа.

-------------------------------------------------------------------

На 13.02.2021 г. се навършват 120 години от смъртта на Иван Атанасов Арабаджията. План - програма за честване на празника - виж

-------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

От 4.02.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от прогимназиален етап по следният график:

4 - 17 февруари - присъствено ще учат учениците от 7 клас
18 февруари - 2 март - присъствено ще учат учениците от 5 клас
4 март - 17 март - присъствено ще учат учениците от 6 клас

Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Моля да се запознаете със заповед ОРЕС

 

-------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители и ученици,

Коледната ваканция, е от 22.12.2020 г. до 03.01.2021 г. включително.

Присъствен учебен процес от 04.01.2021г. ще се осъществява за учениците от 1. до 4. клас.

Весели празници!

-------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете със заповед ОРЕС – 30.11-21.12.2020

-------------------------------------------------------------------

Организация на учебния процес за периода 30.11.2020 г – 21.12.2020 г

Уважаеми родители,

Със Заповед № 01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването от 30 ноември до 21 декември се прекратяват присъствените учебни занятия.

В този период обучението в училище ще се осъществява в електронна среда по утвърденото в началото на срока седмично разписание.

Обучението от разстояние в електронна среда включва синхронни дистанционни учебни часове, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през MS Teams.

При обучението от разстояние в електронна среда се провежда текущо оценяване и се отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини
за целия период, съгласно чл. 61a, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за приобщаващо образование.

Бъдете здрави!

График за провеждане на часовете

Начален етап

1.ч.

9,00-9,20

2.ч.

9,40-10,00

3.ч.

10,20- 10,40

4.ч.

11,00-11,20

5.ч.

11,40-12,00

6.ч.

12,20-12,40

 

 

----------

 

Прогимназиален етап

1.ч.

9,00-9,30

2.ч.

9,40-10,10

3.ч.

10,20-10,50

4.ч.

11,00-11,30

5.ч.

11,40-12,10

6.ч.

12,20-12,50

7 ч.

13,00 – 13,30

 

--------------------

ЦДО начален етап

1.ч.

14,00-14,20

2.ч.

14,30-14,50

3.ч.

15,00-15,20

4.ч.

15,30-15,50

5.ч.

16,00-16,20

6.ч.

16,30-16,50

 

------------

 

ЦДО прогимназиален етап

1.ч.

14,00-14,30

2.ч.

14,40-15,10

3.ч.

15,20-15,50

4.ч.

16,00-16,30

5.ч.

16,40-17,10

6.ч.

17,20-17,50

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Уважаеми родители,

Към 22.11.2020 г. в училище няма болни ученици и учители от Covid-19. Един учител в прогимназиален етап е с противогрипни симптоми.

Обучението продължава в присъствена форма.

Бъдете здрави!

 

 

План за организация на учебния процес в ОУ "Дядо Иван Арабаджията" съобразно здравните норми и условия на епидемия от COVID-19

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние.

Тържествено откриване на първият учебен ден 15.09 за учениците от 1 и 5 клас в двора на училището от 9.30 ч.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19

Уважаеми родители,

Предоставяме на вашето внимание публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19: https://www.mon.bg/bg/news/3976

Препоръки за безопасна работа в интернет - виж

 

На основание Решение № 584 на Министерския съвет от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година, ОУ "Дядо Иван Арабаджията" получи статут на иновативно училище. Проектът, който училището ще реализира в рамките на следващите четири години се нарича „Учене чрез игра“.

 

 

Важно за седмокласниците и техните родители - виж

 

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - виж

Празник на буквите 1 клас - виж

Заявление за прием на ученици в 1 клас - виж

 

 

От 19.12.2019 г. стартира клуб "В дигиталният свят: Млади графични дизайнери" към ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“