Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Екипът на ОУ “Дядо Иван Арабаджията” Ви кани на нашата първа родителска среща, която ще се състои на 05 юли 2022г. / вторник / от 17:00 ч. в сградата на училището.

Очакваме Ви!

 

------------------------------------------------------------

 

Международен ден на детската книга

 

зад.1. Герой в коя приказка съм?

зад.2. На кой герой от приказка са тези думи?

------------------------------------------------------------

 

Възстановяване на присъственото обучение от 06.12.2021 г. за I и VII клас . Заповед - виж

------------------------------------------------------------

Тестване на ученици V - VII клас

Как ще се тестват учениците за Covid-19 - видео

Декларация от родител - изтегли

 

------------------------------------------------------------

Възстановяване на присъственото обучение от 16.11.2021 г. за I и IV клас . Заповед - виж

------------------------------------------------------------

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че 15.11.2021 г., понеделник е учебен ден.

Учебните часове ще се провеждат в електронна среда от разстояние.

------------------------------------------------------------

 

Тестване на ученици I - IV клас

Как ще се тестват учениците за Covid-19 - видео

Декларация от родител - изтегли

------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ОТ 28.10.2021 г. - виж

График на часовете:

График на часовете в ЦДО

 

 

------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Съгласно заповед на РЗИ Заповед № РД-01-891/20.10.2021 г. и заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката училищата в община Марица минават в ОРЕС на ротационен принцип за срок от 22.10.2021г до 4.11.2021г.

За времето от 22.10 до 28.10.2021г. в ОРЕС са 5,6 и 7 клас.

За времето от 29.10 до 04.11.2021г.в ОРЕС са 2,3 и 4 клас.

 

 

План за организация на учебния процес в ОУ "Дядо Иван Арабаджията" съобразно здравните норми и условия на епидемия от COVID-19

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние.

Тържествено откриване на първият учебен ден 15.09 за учениците от 1 и 5 клас в двора на училището от 9.30 ч.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19

Уважаеми родители,

Предоставяме на вашето внимание публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19: https://www.mon.bg/bg/news/3976

Препоръки за безопасна работа в интернет - виж

 

На основание Решение № 584 на Министерския съвет от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година, ОУ "Дядо Иван Арабаджията" получи статут на иновативно училище. Проектът, който училището ще реализира в рамките на следващите четири години се нарича „Учене чрез игра“.

 

 

Важно за седмокласниците и техните родители - виж

 

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - виж

Празник на буквите 1 клас - виж

Заявление за прием на ученици в 1 клас - виж

 

 

От 19.12.2019 г. стартира клуб "В дигиталният свят: Млади графични дизайнери" към ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“