Основно училище "Дядо Иван Арабаджията" село Царацово е учебно заведение с вековна традиция. То е открито официално през 1870 г., но едва през 1891 г. е построена училищната сграда – от кирпич и със сламен покрив, съборена впоследствие от земетресенията през 1928 г. През 1922 г. е открита прогимназия в местното училище. През 1972 г. на място, различно от старото, е построена новата голяма триетажна сграда на училището.

 

Качеството на учебно-възпитателната работа се определя винаги от нейните крайни резултати. В нашето училище мотивацията, амбицията и интелектуалното ниво на работа са определящи.

ОУ "Дядо Иван Арабаджията" е значим фактор в българската образователна система, с амбицията да работи съобразно европейските образователни стандарти. Децата в нашето училище растат здрави и с усет за красивото в живота.

На основание Решение № 584 на Министерския съвет от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година, ОУ "Дядо Иван Арабаджията" получи статут на иновативно училище. Проектът, който училището ще реализира в рамките на следващите четири години се нарича „Учене чрез игра“.